Najnovšie a aktuálne informácie nájdete stále  v ostatnom čísle Farského hlásnika.

 N O V Ý    O Z N A M

Zmenou usmernenia núdzových opatrení, sa čas slávenia svätých liturgií vo farnosti mení takto:

Každodenné liturgie budú o 08.00 hod. Ale keďže sa na slávení bohoslužieb môže zúčastniť šesť ľudí vrátane kňaza a obsluhujúcich, môžu sa na liturgii zúčastniť aj dvaja členovia rodiny, ktorej úmysel je v ten deň slúžený.

Naďalej ostáva na súkromnú modlitbu otvorený chrám každý deň od 16.30 hod. do 17.30 hod. V tomto čase bude možné hlavne počas prvopiatkového týždňa (ale aj mimo neho) prijať aj sviatosť zmierenia.

V prípade, že by niekto chcel prispieť na potreby farnosti formou prevodu na účet, uvádzam číslo účtu našej farnosti v SLSP:

SK97 0900 0000 0051 6616 6265.

  Úradné hodiny


  Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
  Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
  Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


  Fotogaléria

  Ľubovec

  Okienko pravdy

  Kalendár

  Ine

  Kalendár zvozu odpadu 2022