Materská škola 

Adresa:
Základná škola s materskou školou - štátna škola
Ľubovec 35
082 42
Okres Prešov

Telefón: 051/ 77 96 236
Email: zslubovec@centrum.sk, zsmslubovec@gmail.com
www.zslubovec.edupage.org

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY

V školskom roku 2015/2016 materskú školu navštevuje 20 detí predškolského veku. Pracujú tu dve učiteľky - Mgr. Zuzana Rapavá a učiteľka Mgr. Andrea Biščáková.

Materská škola sa zúčastňuje rôznych kultúrnych podujatí, pripravuje programy pre obecné slávnosti, účastní sa na vyhlásených projektoch. Tohto roku sme sa opäť zapojili aj do projektu Ligy proti rakovine - "Deň narcisov".

V rámci projektu ,, Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ " nám bola dňa 26.1.2010 dodaná výpočtová a didaktická technika:  osobný počítač, elektronické didaktické pomôcky - Elektronická včielka Bee-Bot, MP3 prehrávač, digitálny fotoaparát Samsung, TV 32" Samsung, multifunkčné zariadenie Brother, didaktická pomôcka DUPLO .

V budove ZŠ s MŠ je školská jedáleň. Stravníkmi sú deti materskej školy, žiaci základnej školy, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci ZŠ s MŠ, ale aj cudzí stravníci /dôchodcovia/ .

Materská škola aj školská jedáleň je financovaná z rozpočtu Obce Ľubovec.

Sponzorské dary pre ZŠ a MŠ:

p. Vladimír Biščák - elektronický klavír
p. Martina Jurková - výroba detského ihriska
p. Eva Krakovská - drevená lavička a návleky na obuv
manželia Ľ. a P. Železníkovi - 100,-€ na zakúpenie hračiek pre MŠ
p. Marcela Timková – 50,-€
p. Formánek - kalendáre
p. Mikuláš Štofan - farby a vymaľovanie priestorov MŠ

Srdečne ďakujeme!
Materskú školu môžete násjť aj na sociálenj sieti facebook

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Okienko pravdy

Kalendár

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2020