Materská škola 

Adresa:
Základná škola s materskou školou - štátna škola
Ľubovec 35
082 42
Okres Prešov

Telefón: 051/ 77 96 236,  0911 331 236


Email:  zsmslubovec@gmail.com


https://zslubovec.edupage.org/

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY

V školskom roku 2019/2020 materskú školu navštevuje 20 detí predškolského veku. Pracujú tu dve učiteľky - Mgr. Zuzana Rapavá a učiteľka Mgr. Elisabeth Brandtová.

Materská škola sa zúčastňuje rôznych kultúrnych podujatí, pripravuje programy pre obecné slávnosti, účastní sa na vyhlásených projektoch. Tohto roku sme sa opäť zapojili aj do projektu Ligy proti rakovine - "Deň narcisov".

V rámci projektu ,, Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ " nám bola dňa 26.1.2010 dodaná výpočtová a didaktická technika:  osobný počítač, elektronické didaktické pomôcky - Elektronická včielka Bee-Bot, MP3 prehrávač, digitálny fotoaparát Samsung, TV 32" Samsung, multifunkčné zariadenie Brother, didaktická pomôcka DUPLO .

V budove ZŠ s MŠ je školská jedáleň. Stravníkmi sú deti materskej školy, žiaci základnej školy, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci ZŠ s MŠ, ale aj cudzí stravníci /dôchodcovia/ .

Materská škola aj školská jedáleň je financovaná z rozpočtu Obce Ľubovec.
Materskú školu môžete násjť aj na sociálenj sieti facebook

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Okienko pravdy

Kalendár

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2022