Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu 493, muži 250, ženy 243
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 79
 • Produktívny vek (15-60) ženy 147
 • Produktívny vek (15-60) muži 168
 • Poproduktívny vek (60+) ženy 65
 • Poproduktívny vek (60+) muži 34
 • Celkový prírastok (prihlásení, narodení) za rok 2017 = muži 11, ženy 9   
 • Celkový úbytok (odhlásení, zomrelí)za rok 2017 = muži 10, ženy 10 

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Futbalové ihrisko
 • Multifunkčné ihrisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola
 • Základná škola
 • Denný stacionár

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky a Obecná štatistika

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Kalendár

Anketa

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2019