Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2019 spolu 503, muži 258, ženy 245
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 85 (50 chlapcov)
 • Produktívny vek (15-60) ženy 152
 • Produktívny vek (15-60) muži 171
 • Poproduktívny vek (60+) ženy 58
 • Poproduktívny vek (60+) muži 37
 • Celkový prírastok (prihlásení, narodení) za rok 2019 = muži 11, ženy 7   
 • Celkový úbytok (odhlásení, zomrelí)za rok 2019 = muži 5, ženy 14 

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinstvo
 • Futbalové ihrisko
 • Multifunkčné ihrisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola
 • Základná škola
 • Denný stacionár

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky a Obecná štatistika

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Okienko pravdy

Kalendár

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2021